Home > 7e Windows > Blue Screen Of Death Xp 7e

Blue Screen Of Death Xp 7e

Contents

Utan felsökningsverktyget är du begränsad till att avinstallera/uppdatera/återställa den drivrutin som innehåller den drivrutinsfil som nämns i blåskärmsmeddelandet. Felaktigt dragna eller dåligt anslutna kablar Försök att koppla från och ansluta båda ändarna av kablarna mellan enheten och styrenheten igen. Saker att undersöka: 1 Om en drivrutins- eller biblioteksfil nämns i blåskärmsmeddelandet tar du reda på vilken drivrutin eller vilket program som filen hör till och uppgradera antingen till den senaste Sverige Välj land Afghanistan Albanien Algeriet Amerikanska Jungfruöarna Angola Anguilla Antigua och Barbuda Argentina Armenien Aruba Asien/Stillahavsområdet Australien Azerbajdzjan Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belgien Belize Benin Bermuda Bhutan Bolivia Bosnien och news

Om en drivrutin identifieras i felmeddelandet, kan du antingen inaktivera drivrutinen eller kontakta maskin- eller programvarutillverkarna för en drivrutinsuppdatering. UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME Om det är första gången som du ser detta meddelande, bör du starta om datorn. The system returned: (22) Invalid argument The remote host or network may be down. Resultatet är ett långt stycke text och det kan hända att du måste bläddra nedåt i felsökningsverktygsfönstret för att hitta all relevant information. http://www.bleepingcomputer.com/forums/t/424003/stuck-in-7e-bsod-loop-cant-start-windows-at-all/

Bsod 7e Windows 7

ett fel medan ett fel bearbetades) Bild 4: Vidare analys av resultatet Felkontrollkoden (lägg märke till att siffran 8 visas i exemplet, vilket anger dubbelfel) Det antal gånger som systemet har Så här använder du verktyget: 1 Hämta och installera felsökningsverktyget för Windows från Microsofts webbplats . Försök med att växla SATA-styrenhetsläge i BIOS. Om du söker efter "windows debugger" på Google och klickar på länken för den första sökträffen kommer du till hemsidan för felsökningsverktyget för Windows. 2 När installationen är klar klickar du

Ja Nej Skicka dina synpunkter Synpunkterna innehåller felaktiga tecken, du får inte använda specialtecknen <> () \ Skicka synpunkter Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Your cache administrator is webmaster. Avinstallera alla nyligen installerade program och återställ nyligen installerade drivrutiner. Stop 0x7e Windows Xp Lucia Storbritannien Surinam Swaziland Sverige Sydafrika Tadzjikistan Taiwan Tanzania Tchad Thailand Tjeckien Togo Trinidad och Tobago Tunisien Turkiet Turkmenistan Turks- och Caicosöarna Tyskland Uganda Ukraina Ungern Uruguay USA Uzbekistan Vanuatu Venezuela

Du måste köra fullständig systemdiagnostik. 3 Om diagnostiktesterna körs utan fel kör du en fullständig filsystemkontroll från återställningskonsolen (chkdsk /f /r) för att identifiera och (möjligen) åtgärda skadade data. 4 Om Snabbtestet är inte ett tillräckligt genomgripande test i det här fallet. Felsökningsverktyget måste anpassas något innan det går att använda. Obs!

Inaktivera alternativ för BIOS-minnet som exempelvis caching eller shadowing. Stop 0x0000007e Windows 7 Tack. Försök med att återställa RAID-inställningarna till Autodetect (automatisk avkänning, vanligen rätt inställning). Kontakta maskinvarutillverkaren om du behöver en BIOS-uppdatering.

Bsod 0x0000007e

Prova att byta grafikkort. http://www.tomshardware.com/forum/14542-63-bsod-stop-0x000050-errors Det är en relativt komplicerad procedur som beskrivs i följande artikel i Microsofts kunskapsbas: "How to recover from a corrupted registry that prevents Windows XP from starting" (Återställa ett skadat register Bsod 7e Windows 7 Tänk på följande innan du använder verktyget: Felsökningsverktyget för Windows är inte ett verktyg som ingår i Windows som standard. Stop 0x0000007e 0xffffffffc0000005 Artikeln gäller för Microsoft Windows XP.

Felsökningsverktyget för Windows är ett kraftfullt verktyg med många användningsområden, men i den här artikeln är vi endast intresserade av hur väl det kan analysera minnesdumpfiler som genererats vid blåskärmsfel och navigate to this website Filerna får namnet miniMMDDYY-NN.dmp, där MM är den månad, DD är den dag och YY är det år då dumpfilen skapades. Det krävs administratörsbehörighet för att installera verktyget. Lucia Storbritannien Surinam Swaziland Sverige Sydafrika Tadzjikistan Taiwan Tanzania Tchad Thailand Tjeckien Togo Trinidad och Tobago Tunisien Turkiet Turkmenistan Turks- och Caicosöarna Tyskland Uganda Ukraina Ungern Uruguay USA Uzbekistan Vanuatu Venezuela Bsod 0x0000007e Windows 7

Om du vill återställa de ursprungliga fabriksinställningarna för datorns operativsystem och programvara klickar du på länken nedan: Starta ominstallationsguiden för Microsoft Windows

Artikel-ID: SLN130053 Senast ändrad: 2016-04-12 15:38 Betygsätt den här Saker att undersöka: Konfigurationen av SATA-styrenhet i system-BIOS Om SATA-styrenheten växlas från ATA- till AHCI-läge (eller tvärtom) kan Windows inte kommunicera med SATA-styrenheten, eftersom olika lägen kräver olika drivrutiner. Det tar mellan 30 sekunder och två minuter att göra en fullständig analys av en minnesdumpfil. More about the author När vissa situationer uppstår i Windows stoppas systemet och den resulterande diagnostikinformationen visas med vit text på en blå skärm.

Generated Wed, 14 Dec 2016 23:53:03 GMT by s_wx1193 (squid/3.5.20) Butik Support Community Mitt konto Butik Support Community ×Close Kunskapsbank Svenska العربية Česky Dansk English Suomi 日本語 Stop 0x0000007e 0xffffffff80000003 STOP 0x000000D1 (DRIVER_IRQL_NOT_LESS_THAN_OR_EQUAL_TO) Den här stoppkoden anger att en drivrutin försökte få åtkomst till ett visst minnesområde när så inte skulle ske, vilket innebär att det själva drivrutinen är felaktig. Använd felsökningsverktyget för Windows för att göra en felsökning.

Blåskärmsfel inträffar när: Windows upptäcker ett fel som det inte går att återställa från utan att data går förlorade Windows upptäcker att viktiga operativsystemsdata har skadats Windows upptäcker att det har

Saker att undersöka: 1 Kontrollera att grafikdrivrutinerna är uppdaterade med den senaste Dell-versionen. 2 Kontrollera att system-BIOS är uppdaterat. 3 Om både grafikdrivrutinerna och system-BIOS är uppdaterade kontrollerar du om tillverkaren Det sätt som de här felmeddelanden visas på är ursprunget till termen blåskärmsfel eller "Blue Screen of Death". Obs! 0x0000007e Error Saker att undersöka: 1 Försök med att starta med den senast fungerande konfigurationen. 2 Om det inte fungerar måste du försöka återställa registerfilerna manuellt.

Första gången du använder felsökningsverktyget för att öppna en dumpfil för ett system måste du vänta en stund, medan symbolinformationen hämtas i bakgrunden, innan informationen visas. Felsökning av vanliga blåskärmsfelmeddelanden 0x000000ED och 0x0000007B 0x00000024 0x0000007E och 0x0000008E 0x00000050 0x000000D1 0xC0000218 0x000000EA Använda felsökningsprogrammet i Windows Återställa fabriksinställningarna för operativsystemet Avsnitt 1: Vad är ett blåskärmsfel? Klicka här om du vill ändra operativsystem. click site Bild 2: Felsökningsverktyget för Windows Förslag på kommando för kommandoraden i felsökningsverktyget Stoppkoden från blåskärmsmeddelandet (1000007F är samma kod som 0x7F) Det som Windows anger orsakade kraschen (atapi.sys i det här

Om du av misstag har tagit bort eller mixtrat med filen boot.ini kan det hända att stoppkoden 0x7B visas under startproceduren. Försök igen senare. Hårddiskfel Kör inbyggd diagnostik på hårddisken. Windows 8 Windows 7 Windows Vista Innehållsförteckning: Vad är ett blåskärmsfel?

De flesta av er har troligen sett nv4_disp.sys i samband med det här blåskärmsfelet. Felsökningsverktyget för Windows är ett av de verktyg som Microsofts programvaruutvecklare och supportpersonal använder mest för att analysera och lösa fel som leder till minnesdumpfiler, och det är tillgängligt för dig.