Home > Blue Screen > Aspire One Blue Screen Xp Install

Aspire One Blue Screen Xp Install

Contents

Filerna får namnet miniMMDDYY-NN.dmp, där MM är den månad, DD är den dag och YY är det år då dumpfilen skapades. När någon av de här stoppkoderna visas har följande inträffat: 1 Systemet har slutfört självtest vid start (POST). 2 Systemet har läst in NTLDR och överfört kontroll över startprocessen till NTOSKRNL Du måste köra fullständig systemdiagnostik. 3 Om diagnostiktesterna körs utan fel kör du en fullständig filsystemkontroll från återställningskonsolen (chkdsk /f /r) för att identifiera och (möjligen) åtgärda skadade data. 4 Om Snabbtestet är inte ett tillräckligt genomgripande test i det här fallet. have a peek here

Blåskärmsfel inträffar när: Windows upptäcker ett fel som det inte går att återställa från utan att data går förlorade Windows upptäcker att viktiga operativsystemsdata har skadats Windows upptäcker att det har Du måste hämta och installera programmet (15 MB) från Microsofts webbplats. Tänk på följande innan du använder verktyget: Felsökningsverktyget för Windows är inte ett verktyg som ingår i Windows som standard. Felaktigt konfigurerad BOOT.INI (Windows XP).

Blue Screen Error While Installing Windows Xp

Avinstallera alla nyligen installerade program och återställ nyligen installerade drivrutiner. Felsökningsverktyget måste anpassas något innan det går att använda. Saker att undersöka: 1 Om en drivrutins- eller biblioteksfil nämns i blåskärmsmeddelandet tar du reda på vilken drivrutin eller vilket program som filen hör till och uppgradera antingen till den senaste Felsöknings- och åtgärdsstegen för meddelandena är desamma och du behöver troligen använda felsökningsverktyget för Windows för att ta reda på vad som orsakade felet.

Det beror nästan alltid på att: En drivrutin försöker få åtkomst till en minnessida som inte finns Ett oväntat fel uppstår i en systemtjänst (till exempel virussökning) Skadat eller felaktigt installerat Felsökningsverktyget för Windows är ett av de verktyg som Microsofts programvaruutvecklare och supportpersonal använder mest för att analysera och lösa fel som leder till minnesdumpfiler, och det är tillgängligt för dig. Felsökningsverktyget för Windows är ett kraftfullt verktyg med många användningsområden, men i den här artikeln är vi endast intresserade av hur väl det kan analysera minnesdumpfiler som genererats vid blåskärmsfel och How To Fix Blue Screen Error In Windows Xp Installation Målet med felsökningen är att hitta den drivrutinen och antingen avaktivera eller byta ut den.

Tack. STOP 0x0000007E (SYSTEM_THREAD_EXEPTION_NOT_HANDLED) STOP 0x0000008E (KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED) Dessa två felmeddelanden visar att ett oväntat tillstånd uppstod i ett program som körs i kärnan som programmet inte kunde återställas från. Windows 8 Windows 7 Windows Vista Innehållsförteckning: Vad är ett blåskärmsfel? http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_xp-update/acer-aspire-one-xp-tries-to-start-then-goes-to/852728a4-7819-4077-8ea9-a6ad66461cff Avsnitt 3: Använda felsökningsprogrammet i Windows Video som rekommenderas av Dell – Dell har skapat en självstudiekurs online med anvisningar om hur du använder felsökningsprogrammet i Windows till att felsöka specifika

Använd felsökningsverktyget för Windows för att göra en felsökning. Blue Screen While Installing Windows Xp On Laptop Obs! Antingen kan den inte hitta återstoden av sig själv eller så kan den inte läsa filsystemet på den plats där den tror att det är lagrat. I ett verkligt system är modulnamnet en länk som du kan klicka på om du vill ha användbar information om modulen, vem som skapade den, hur gammal den är osv.

Blue Screen Error While Installing Windows Xp On Pc

Du kan troligen inte förhindra att det här felet uppstår igen genom att installera om Windows.

UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME Om det är första gången som du ser detta meddelande, bör du starta om datorn. Blue Screen Error While Installing Windows Xp Saker att undersöka: 1 Försök med att starta med den senast fungerande konfigurationen. 2 Om det inte fungerar måste du försöka återställa registerfilerna manuellt. Blue Screen While Installing Windows 7 Uppdatera system-BIOS till den senaste tillgängliga versionen.

Utan felsökningsverktyget är du begränsad till att avinstallera/uppdatera/återställa den drivrutin som innehåller den drivrutinsfil som nämns i blåskärmsmeddelandet. navigate here Saker att undersöka: Om en drivrutins- eller biblioteksfil nämns i blåskärmsmeddelandet tar du reda på vilken drivrutin eller tillämpning som filen hör till och uppdaterar eller avaktiverar den. Om en drivrutin identifieras i felmeddelandet, kan du antingen inaktivera drivrutinen eller kontakta maskin- eller programvarutillverkarna för en drivrutinsuppdatering. Prova att byta grafikkort. Blue Screen Error In Windows Xp Installation

Kom ihåg: Kod 7 betecknar ett datafel som kan åtgärdas, inte ett diskfel. Om du söker efter "windows debugger" på Google och klickar på länken för den första sökträffen kommer du till hemsidan för felsökningsverktyget för Windows. 2 När installationen är klar klickar du STOP 0x00000050 (PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA) Den här stoppkoden anger att systemet försökte få åtkomst till en ej existerande del av minnet. Check This Out Det sätt som de här felmeddelanden visas på är ursprunget till termen blåskärmsfel eller "Blue Screen of Death".

Resultatet är ett långt stycke text och det kan hända att du måste bläddra nedåt i felsökningsverktygsfönstret för att hitta all relevant information. Blue Screen Error In Windows Xp How To Solve Saker att undersöka: 1 Kontrollera att grafikdrivrutinerna är uppdaterade med den senaste Dell-versionen. 2 Kontrollera att system-BIOS är uppdaterat. 3 Om både grafikdrivrutinerna och system-BIOS är uppdaterade kontrollerar du om tillverkaren Bild 3: Analysera resultatet En detaljerad förklaring av stoppkoden (i exemplet kan du se att kärnan påträffade felet EXCEPTION_DOUBLE_FAULT (8), dvs.

Systemet lagrar vanligen minidumpfiler i antingen: C:\WINNT\Minidump\ eller C:\Windows\Minidump\.

Bild 2: Felsökningsverktyget för Windows Förslag på kommando för kommandoraden i felsökningsverktyget Stoppkoden från blåskärmsmeddelandet (1000007F är samma kod som 0x7F) Det som Windows anger orsakade kraschen (atapi.sys i det här De flesta av er har troligen sett nv4_disp.sys i samband med det här blåskärmsfelet. Dina synpunkter har skickats. Windows Xp Install Blue Screen 0x7b Klicka här om du vill ändra operativsystem.

Lucia Storbritannien Surinam Swaziland Sverige Sydafrika Tadzjikistan Taiwan Tanzania Tchad Thailand Tjeckien Togo Trinidad och Tobago Tunisien Turkiet Turkmenistan Turks- och Caicosöarna Tyskland Uganda Ukraina Ungern Uruguay USA Uzbekistan Vanuatu Venezuela De här stoppkoderna uppstår alltid under startprocessen. STOP 0xC0000218 (STATUS_CANNOT_LOAD_REGISTRY_FILE) Den här stoppkoden anger att registret har skadats. this contact form Ange "!analyze -v" i kommandoradsfältet (kd>) längst ned i fönstret och tryck på Enter så utför WinDbg en detaljerad analys av filen.

Obs! NN är numret i en sekvens med skapade dumpfiler för en dag om flera dumpar skapades samma dag (den första kraschdumpen en viss dag får numret 01, den andra 02 osv.). RAID-inställningar Det kan hända att det här felet uppstår om du har experimenterat med inställningarna för RAID-styrenheten. Försök med att växla SATA-styrenhetsläge i BIOS.

Lucia Storbritannien Surinam Swaziland Sverige Sydafrika Tadzjikistan Taiwan Tanzania Tchad Thailand Tjeckien Togo Trinidad och Tobago Tunisien Turkiet Turkmenistan Turks- och Caicosöarna Tyskland Uganda Ukraina Ungern Uruguay USA Uzbekistan Vanuatu Venezuela Så här använder du verktyget: 1 Hämta och installera felsökningsverktyget för Windows från Microsofts webbplats . Skadat filsystem Starta återställningkonsolen från Windows-installationsskivan och kör chkdsk /f /r.