Home > Stop Code > Blue Screen Vista Error Codes

Blue Screen Vista Error Codes

Contents

Avinstallera alla nyligen installerade program och återställ nyligen installerade drivrutiner. Below are common blue screen errors and links to pages that contain the troubleshooting steps for some of these errors. If you do not see anything written in all caps with underscores like this, skip this step. For example, in the above error, it is STOP: 0x00000019 ... navigate to this website

Resultatet är ett långt stycke text och det kan hända att du måste bläddra nedåt i felsökningsverktygsfönstret för att hitta all relevant information. Inaktivera alternativ för BIOS-minnet som exempelvis caching eller shadowing. Första gången du använder felsökningsverktyget för att öppna en dumpfil för ett system måste du vänta en stund, medan symbolinformationen hämtas i bakgrunden, innan informationen visas. BAD_POOL_HEADER DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL DRIVER_POWER_STATE_FAILURE INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED NTFS_FILE_SYSTEM PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA STATUS_IMAGE_CHECKSUM_MISMATCH THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP UNKNOWN_HARD_ERROR Fatal exceptions Many of the blue screen error messages you'll encounter with earlier versions of Windows will be fatal find this

Blue Screen Error Codes Windows 7

Avsnitt 3: Använda felsökningsprogrammet i Windows Video som rekommenderas av Dell – Dell har skapat en självstudiekurs online med anvisningar om hur du använder felsökningsprogrammet i Windows till att felsöka specifika Teknisk information: *** STOP: 0x000000ED(0x80F128D0, 0xC000009C, 0x00000000, 0x00000000) Bild 1: Exempel på blåskärmsfel Avsnitt 2: Felsökning av vanliga blåskärmsfelmeddelanden Stop 0x000000ED (UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME) Stop 0x0000007B (INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE) De här två felen har liknande Klicka här om du vill ändra operativsystem. Note: If your error is not listed in the below section, search for the error you wrote down.

If your blue screen message starts out with A fatal exception 0E ... Butik Support Community Mitt konto Butik Support Community ×Close Kunskapsbank Svenska العربية Česky Dansk Deutsch English Español Suomi Français Italiano 日本語 한국어 Nederlands Norsk Polski Português Türkçe 简体中文 Microsoft Windows Försök med att återställa RAID-inställningarna till Autodetect (automatisk avkänning, vanligen rätt inställning). Windows 10 Stop Code Error Get either the STOP: error message at the top of the error, or in the "Technical Information:" portion of the error.

For these blue screen errors, follow the fatal exception error troubleshooting steps. Windows 10 Stop Code Försök med att växla SATA-styrenhetsläge i BIOS. Antingen kan den inte hitta återstoden av sig själv eller så kan den inte läsa filsystemet på den plats där den tror att det är lagrat. Go Here Det tar mellan 30 sekunder och två minuter att göra en fullständig analys av en minnesdumpfil.

Endast på engelska Felsökningsverktyget för Windows är ett av de verktyg som Microsofts programvaruutvecklare och supportpersonal använder mest för att analysera och lösa fel som leder till minnesdumpfiler, och det är How To Fix Blue Screen Of Death Windows Vista Windows 8 Windows 7 Windows XP Innehållsförteckning: Vad är ett blåskärmsfel? Lucia Storbritannien Surinam Swaziland Sverige Sydafrika Tadzjikistan Taiwan Tanzania Tchad Thailand Tjeckien Togo Trinidad och Tobago Tunisien Turkiet Turkmenistan Turks- och Caicosöarna Tyskland Uganda Ukraina Ungern Uruguay USA Uzbekistan Vanuatu Venezuela RAID-inställningar Det kan hända att det här felet uppstår om du har experimenterat med inställningarna för RAID-styrenheten.

Windows 10 Stop Code

Click OK. https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/hh994433(v=vs.85).aspx Skadat filsystem Starta återställningkonsolen från Windows-installationsskivan och kör chkdsk /f /r. Blue Screen Error Codes Windows 7 Kom ihåg: Kod 7 betecknar ett datafel som kan åtgärdas, inte ett diskfel. Microsoft Stop Code Kitts och Nevis St.

Det beror nästan alltid på att: En drivrutin försöker få åtkomst till en minnessida som inte finns Ett oväntat fel uppstår i en systemtjänst (till exempel virussökning) Skadat eller felaktigt installerat useful reference Obs! Du måste köra fullständig systemdiagnostik. 3 Om diagnostiktesterna körs utan fel kör du en fullständig filsystemkontroll från återställningskonsolen (chkdsk /f /r) för att identifiera och (möjligen) åtgärda skadade data. 4 Om Tänk på följande innan du använder verktyget: Felsökningsverktyget för Windows är inte ett verktyg som ingår i Windows som standard. Windows Stop Code Error

När du felsöker det här felet åligger det dig att ta reda på varför förvirring uppstått i Windows-kärnan och åtgärda orsaken till förvirringen. Starta återställningkonsolen från Windows-installationsskivan och kör BOOTCFG /REBUILD STOP 0x00000024 (NTFS_FILE_SYSTEM) Den här stoppkoden visar att det har uppstått en situation som drivrutinen i NTFS-filsystemet inte kan hantera och det har Bild 3: Analysera resultatet En detaljerad förklaring av stoppkoden (i exemplet kan du se att kärnan påträffade felet EXCEPTION_DOUBLE_FAULT (8), dvs. my review here Det krävs administratörsbehörighet för att installera verktyget.

STOP 0x000000D1 (DRIVER_IRQL_NOT_LESS_THAN_OR_EQUAL_TO) Den här stoppkoden anger att en drivrutin försökte få åtkomst till ett visst minnesområde när så inte skulle ske, vilket innebär att det själva drivrutinen är felaktig. Stop Code Page Fault In Nonpaged Area Systemet lagrar vanligen minidumpfiler i antingen: C:\WINNT\Minidump\ eller C:\Windows\Minidump\. Bild 2: Felsökningsverktyget för Windows Förslag på kommando för kommandoraden i felsökningsverktyget Stoppkoden från blåskärmsmeddelandet (1000007F är samma kod som 0x7F) Det som Windows anger orsakade kraschen (atapi.sys i det här

Lucia Storbritannien Surinam Swaziland Sverige Sydafrika Tadzjikistan Taiwan Tanzania Tchad Thailand Tjeckien Togo Trinidad och Tobago Tunisien Turkiet Turkmenistan Turks- och Caicosöarna Tyskland Uganda Ukraina Ungern Uruguay USA Uzbekistan Vanuatu Venezuela

Ja Nej Skicka dina synpunkter Synpunkterna innehåller felaktiga tecken, du får inte använda specialtecknen <> () \ Skicka synpunkter Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Det sätt som de här felmeddelanden visas på är ursprunget till termen blåskärmsfel eller "Blue Screen of Death". Så här gör du om du måste använda Felsäkert läge för att ta bort eller inaktivera komponenter: Starta om datorn, tryck F8 för att visa listan Avancerade startalternativ och välj Felsäkert Blue Screen Error Codes List Pdf Prova att byta grafikkort.

From the Desktop or in the Windows Start menu, right-click on My Computer or Computer. Saker att undersöka: 1 Kontrollera att grafikdrivrutinerna är uppdaterade med den senaste Dell-versionen. 2 Kontrollera att system-BIOS är uppdaterat. 3 Om både grafikdrivrutinerna och system-BIOS är uppdaterade kontrollerar du om tillverkaren Så här använder du verktyget: 1 Hämta och installera felsökningsverktyget för Windows från Microsofts webbplats . get redirected here När någon av de här stoppkoderna visas har följande inträffat: 1 Systemet har slutfört självtest vid start (POST). 2 Systemet har läst in NTLDR och överfört kontroll över startprocessen till NTOSKRNL

write the first portion of this error message down. Once you have the above information, you can start troubleshooting the issue. De här stoppkoderna uppstår alltid under startprocessen. YesNo Feedback E-mail Share Print Search Recently added pages View all recent updates Useful links About Computer Hope Site Map Forum Contact Us How to Help Top 10 pages Follow us

It's likely a problem with your video card, monitor, or other hardware. Felaktigt konfigurerad BOOT.INI (Windows Vista). Obs! Du måste hämta och installera programmet (15 MB) från Microsofts webbplats.

Blåskärmsfel inträffar när: Windows upptäcker ett fel som det inte går att återställa från utan att data går förlorade Windows upptäcker att viktiga operativsystemsdata har skadats Windows upptäcker att det har STOP 0x00000050 (PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA) Den här stoppkoden anger att systemet försökte få åtkomst till en ej existerande del av minnet. Klicka här om du vill visa självstudiekursen om felsökningsprogrammet i Windows. – Obs! I ett verkligt system är modulnamnet en länk som du kan klicka på om du vill ha användbar information om modulen, vem som skapade den, hur gammal den är osv.

Saker att undersöka: 1 Om en drivrutins- eller biblioteksfil nämns i blåskärmsmeddelandet tar du reda på vilken drivrutin eller vilket program som filen hör till och uppgradera antingen till den senaste In the Startup and Recovery window, uncheck the Automatically restart check box. If you are unable to boot into Safe Mode, you may have corrupt Windows system files, a defective memory chip or a defective hard drive. Försök igen senare.

STOP 0x0000007E (SYSTEM_THREAD_EXEPTION_NOT_HANDLED) STOP 0x0000008E (KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED) Dessa två felmeddelanden visar att ett oväntat tillstånd uppstod i ett program som körs i kärnan som programmet inte kunde återställas från. Note: If you are getting a solid blue screen with no white text, you are not encountering a BSoD. Om du söker efter "windows debugger" på Google och klickar på länken för den första sökträffen kommer du till hemsidan för felsökningsverktyget för Windows. 2 När installationen är klar klickar du If you are unable to get into Windows to perform the steps below, boot the computer into Safe Mode.