Home > Windows 7 > Bsod 0x0000007e Ntfs.sys Xp

Bsod 0x0000007e Ntfs.sys Xp

Contents

Felaktigt dragna eller dåligt anslutna kablar Försök att koppla från och ansluta båda ändarna av kablarna mellan enheten och styrenheten igen. Lucia Storbritannien Surinam Swaziland Sverige Sydafrika Tadzjikistan Taiwan Tanzania Tchad Thailand Tjeckien Togo Trinidad och Tobago Tunisien Turkiet Turkmenistan Turks- och Caicosöarna Tyskland Uganda Ukraina Ungern Uruguay USA Uzbekistan Vanuatu Venezuela STOP 0x0000007E (SYSTEM_THREAD_EXEPTION_NOT_HANDLED) STOP 0x0000008E (KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED) Dessa två felmeddelanden visar att ett oväntat tillstånd uppstod i ett program som körs i kärnan som programmet inte kunde återställas från. Dina synpunkter har skickats. get redirected here

Du kan troligen inte förhindra att det här felet uppstår igen genom att installera om Windows. Försök med att återställa RAID-inställningarna till Autodetect (automatisk avkänning, vanligen rätt inställning). Så här använder du verktyget: 1 Hämta och installera felsökningsverktyget för Windows från Microsofts webbplats . Starta återställningkonsolen från Windows-installationsskivan och kör BOOTCFG /REBUILD STOP 0x00000024 (NTFS_FILE_SYSTEM) Den här stoppkoden visar att det har uppstått en situation som drivrutinen i NTFS-filsystemet inte kan hantera och det har Discover More

Ntfs.sys Blue Screen Windows 7

Saker att undersöka: Konfigurationen av SATA-styrenhet i system-BIOS Om SATA-styrenheten växlas från ATA- till AHCI-läge (eller tvärtom) kan Windows inte kommunicera med SATA-styrenheten, eftersom olika lägen kräver olika drivrutiner. Målet med felsökningen är att hitta den drivrutinen och antingen avaktivera eller byta ut den. Det är en relativt komplicerad procedur som beskrivs i följande artikel i Microsofts kunskapsbas: "How to recover from a corrupted registry that prevents Windows XP from starting" (Återställa ett skadat register

Det krävs administratörsbehörighet för att installera verktyget. Om meddelandet visas igen, bör du utföra följande steg: Kontrollera att datorn har tillräckligt med diskutrymme. De flesta av er har troligen sett nv4_disp.sys i samband med det här blåskärmsfelet. Ntfs.sys Bsod Windows 10 Felaktigt konfigurerad BOOT.INI (Windows XP).

Kitts och Nevis St. Ntfs.sys Windows 7 Ange "!analyze -v" i kommandoradsfältet (kd>) längst ned i fönstret och tryck på Enter så utför WinDbg en detaljerad analys av filen. Please try the request again. Prova att byta grafikkort.

Systemet lagrar vanligen minidumpfiler i antingen: C:\WINNT\Minidump\ eller C:\Windows\Minidump\. Ntfs.sys Bsod Windows 7 X64 STOP 0x00000050 (PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA) Den här stoppkoden anger att systemet försökte få åtkomst till en ej existerande del av minnet. Utan felsökningsverktyget är du begränsad till att avinstallera/uppdatera/återställa den drivrutin som innehåller den drivrutinsfil som nämns i blåskärmsmeddelandet. Bild 3: Analysera resultatet En detaljerad förklaring av stoppkoden (i exemplet kan du se att kärnan påträffade felet EXCEPTION_DOUBLE_FAULT (8), dvs.

Ntfs.sys Windows 7

Det tar mellan 30 sekunder och två minuter att göra en fullständig analys av en minnesdumpfil.

Tack. Ntfs.sys Blue Screen Windows 7 Försök igen senare. Ntfs.sys Error Windows 10 Inaktivera alternativ för BIOS-minnet som exempelvis caching eller shadowing.

Ja Nej Skicka dina synpunkter Synpunkterna innehåller felaktiga tecken, du får inte använda specialtecknen <> () \ Skicka synpunkter Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Get More Info Kom ihåg: Kod 7 betecknar ett datafel som kan åtgärdas, inte ett diskfel. När någon av de här stoppkoderna visas har följande inträffat: 1 Systemet har slutfört självtest vid start (POST). 2 Systemet har läst in NTLDR och överfört kontroll över startprocessen till NTOSKRNL ett fel medan ett fel bearbetades) Bild 4: Vidare analys av resultatet Felkontrollkoden (lägg märke till att siffran 8 visas i exemplet, vilket anger dubbelfel) Det antal gånger som systemet har Ntfs.sys Windows 10

Kitts och Nevis St. Sverige Välj land Afghanistan Albanien Algeriet Amerikanska Jungfruöarna Angola Anguilla Antigua och Barbuda Argentina Armenien Aruba Asien/Stillahavsområdet Australien Azerbajdzjan Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belgien Belize Benin Bermuda Bhutan Bolivia Bosnien och Det sätt som de här felmeddelanden visas på är ursprunget till termen blåskärmsfel eller "Blue Screen of Death". http://easywebvideosoftware.com/windows-7/bsod-caused-by-driver-ntfs-sys.php Om du av misstag har tagit bort eller mixtrat med filen boot.ini kan det hända att stoppkoden 0x7B visas under startproceduren.

Felsöknings- och åtgärdsstegen för meddelandena är desamma och du behöver troligen använda felsökningsverktyget för Windows för att ta reda på vad som orsakade felet. Ntfs.sys Windows Xp Uppdatera system-BIOS till den senaste tillgängliga versionen. Obs!

Om du vill återställa de ursprungliga fabriksinställningarna för datorns operativsystem och programvara klickar du på länken nedan: Starta ominstallationsguiden för Microsoft Windows

Artikel-ID: SLN130053 Senast ändrad: 2016-04-12 15:38 Betygsätt den här

Obs! Avsnitt 4: Återställa fabriksinställningarna för operativsystemet Om du inte kan identifiera problemet med hjälp av felsökning med omstart kan det vara nödvändigt att återställa fabriksinställningarna för datorn. Kör diagnostik för datorminnet. Ntfs.sys Blue Screen Windows 7 Page_fault_in_nonpaged_area Felsökningsverktyget för Windows är ett kraftfullt verktyg med många användningsområden, men i den här artikeln är vi endast intresserade av hur väl det kan analysera minnesdumpfiler som genererats vid blåskärmsfel och

Det beror nästan alltid på att: En drivrutin försöker få åtkomst till en minnessida som inte finns Ett oväntat fel uppstår i en systemtjänst (till exempel virussökning) Skadat eller felaktigt installerat Hårddiskfel Kör inbyggd diagnostik på hårddisken. STOP 0x000000D1 (DRIVER_IRQL_NOT_LESS_THAN_OR_EQUAL_TO) Den här stoppkoden anger att en drivrutin försökte få åtkomst till ett visst minnesområde när så inte skulle ske, vilket innebär att det själva drivrutinen är felaktig. this page Blåskärmsfel inträffar när: Windows upptäcker ett fel som det inte går att återställa från utan att data går förlorade Windows upptäcker att viktiga operativsystemsdata har skadats Windows upptäcker att det har

Så här gör du om du måste använda Felsäkert läge för att ta bort eller inaktivera komponenter: Starta om datorn, tryck F8 för att visa listan Avancerade startalternativ och välj Felsäkert Artikeln gäller för Microsoft Windows XP. RAID-inställningar Det kan hända att det här felet uppstår om du har experimenterat med inställningarna för RAID-styrenheten. Om en drivrutin identifieras i felmeddelandet, kan du antingen inaktivera drivrutinen eller kontakta maskin- eller programvarutillverkarna för en drivrutinsuppdatering.

Snabbtestet är inte ett tillräckligt genomgripande test i det här fallet. Resultatet är ett långt stycke text och det kan hända att du måste bläddra nedåt i felsökningsverktygsfönstret för att hitta all relevant information.